Gỗ Trường Thành gây sốc cho nhà đầu tư khi “ôm” lỗ khủng