Giúp công nhân giảm tiền chợ, mua được hàng tốt!

Đoàn viên, CNLĐ mua sắm tại "Ngày hội đoàn viên" do CĐ các KCN Bình Dương tổ chức - Ảnh: L.T
Đoàn viên, CNLĐ mua sắm tại "Ngày hội đoàn viên" do CĐ các KCN Bình Dương tổ chức - Ảnh: L.T
Đoàn viên, CNLĐ mua sắm tại "Ngày hội đoàn viên" do CĐ các KCN Bình Dương tổ chức - Ảnh: L.T
Lên top