Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giúp công nhân giảm tiền chợ, mua được hàng tốt!

Đoàn viên, CNLĐ mua sắm tại "Ngày hội đoàn viên" do CĐ các KCN Bình Dương tổ chức - Ảnh: L.T
Đoàn viên, CNLĐ mua sắm tại "Ngày hội đoàn viên" do CĐ các KCN Bình Dương tổ chức - Ảnh: L.T