Giấy khám sức khoẻ giả vẫn tung hoành

Giấy khám sức khoẻ ký tên bác sĩ và con dấu Bệnh viện E được bán trên mạng.
Giấy khám sức khoẻ ký tên bác sĩ và con dấu Bệnh viện E được bán trên mạng.