Giăng lưới bắt kẻ tung ảnh nhạy cảm của bạn gái cũ để cưỡng tiền, đoạt tình

Đối tượng Nguyễn Văn Tươi bị bắt giữ (Ảnh công an cung cấp).
Đối tượng Nguyễn Văn Tươi bị bắt giữ (Ảnh công an cung cấp).