10 năm sau chuyên án Năm Cam - kỳ 4:

Giang hồ “đại loạn”, tất cả thanh toán bằng súng