Gian nan “cuộc chiến” chống... “ươi tặc”

Ươi được khai thác từ rừng và rất vất vả mới đưa ra khỏi rừng. Ảnh: C.V
Ươi được khai thác từ rừng và rất vất vả mới đưa ra khỏi rừng. Ảnh: C.V
Ươi được khai thác từ rừng và rất vất vả mới đưa ra khỏi rừng. Ảnh: C.V