Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gian nan con đường hòa nhập của trẻ tự kỷ

Học sinh tự kỷ tại Trường chuyên biệt Khai Trí. Ảnh: B.D
Học sinh tự kỷ tại Trường chuyên biệt Khai Trí. Ảnh: B.D