Gian nan bảo tồn voi Tây Nguyên

Một cá thể voi lớn tuổi sau nhiều năm làm du lịch được đưa vào Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk để cán bộ trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng.
Một cá thể voi lớn tuổi sau nhiều năm làm du lịch được đưa vào Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk để cán bộ trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng.
Một cá thể voi lớn tuổi sau nhiều năm làm du lịch được đưa vào Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk để cán bộ trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top