Giám sát chặt nhà ở đang thế chấp để minh bạch thị trường bất động sản