Giảm lãi suất, bài toán không dễ

Theo các chuyên gia thì đây là thời điểm để ngân hàng giảm lãi suất, kích thích sản xuất phát triển.
Theo các chuyên gia thì đây là thời điểm để ngân hàng giảm lãi suất, kích thích sản xuất phát triển.