Giấc mơ cuối cùng của vợ cựu binh Gạc Ma

Tấm bằng khen và những giấy tờ khác của chồng đã nhàu nát nhưng chị Thảo vẫn giữ chúng như một ký ức cuối cùng về chồng. Ảnh: NĐT
Tấm bằng khen và những giấy tờ khác của chồng đã nhàu nát nhưng chị Thảo vẫn giữ chúng như một ký ức cuối cùng về chồng. Ảnh: NĐT
Tấm bằng khen và những giấy tờ khác của chồng đã nhàu nát nhưng chị Thảo vẫn giữ chúng như một ký ức cuối cùng về chồng. Ảnh: NĐT