Chuyện của công nhân:

Giá như chỗ nào cũng nhận con công nhân ngoài giờ và an toàn!

Được gửi con ở nơi an toàn là mơ ước của công nhân.
Được gửi con ở nơi an toàn là mơ ước của công nhân.