Gán cho vợ bị tâm thần để được ly hôn

Khi không còn tình yêu, các bậc cha mẹ hãy vì con mà hãy giữ nghĩa cho nhau: Ảnh: D.T
Khi không còn tình yêu, các bậc cha mẹ hãy vì con mà hãy giữ nghĩa cho nhau: Ảnh: D.T