Dưới thời Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, PVC ngập ngụa trong nợ xấu

Gây nhiều sai phạm ở PVC, Trịnh Xuân Thanh đang bị truy nã quốc tế.
Gây nhiều sai phạm ở PVC, Trịnh Xuân Thanh đang bị truy nã quốc tế.