Dược sĩ Lê Thị Bình: Trăn trở cho khát vọng đổi thay

Gia đình – điểm tựa cho thành công của chị.
Gia đình – điểm tựa cho thành công của chị.