Đừng nghĩ tăng thuế VAT không ảnh hưởng nhiều đến người nghèo

Nếu tăng thuế VAT thì kéo theo giá các mặt hàng sẽ tăng. Ảnh: H.T
Nếu tăng thuế VAT thì kéo theo giá các mặt hàng sẽ tăng. Ảnh: H.T