Bí mật những mảnh đời

Đừng “lạy ông, tôi ở bụi này”!

Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.