Đừng để những chuyện vặt trở thành nỗi bức xúc!

Nếu người làm quản lý kịp thời giải quyết những mâu thuẫn nhỏ sẽ góp phần ổn định quan hệ lao động (Ảnh minh họa)
Nếu người làm quản lý kịp thời giải quyết những mâu thuẫn nhỏ sẽ góp phần ổn định quan hệ lao động (Ảnh minh họa)