Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đừng dại mà đem chuyện nhà đến chỗ làm việc!

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)