Ký sự pháp đình:

Đứa trẻ mê game và người mẹ nghèo

Trong phòng xử, Q hứa sẽ đi học nghề, học lại phổ thông để sửa sai.
Trong phòng xử, Q hứa sẽ đi học nghề, học lại phổ thông để sửa sai.