Tranh chấp trong mua bán nhà đất:

Dự án sai phép, người mua nhà khốn khổ

Lối vào cổng chính của dự án trên đường Hoàng Bật Đạt vẫn dở dang.
Lối vào cổng chính của dự án trên đường Hoàng Bật Đạt vẫn dở dang.
Lối vào cổng chính của dự án trên đường Hoàng Bật Đạt vẫn dở dang.