Đóng BHXH 6 tháng, được hưởng BHXH một lần bao nhiêu?

Tổ chức CĐ sẽ đại diện cho NLĐ khởi kiện những DN nợ BHXH. Ảnh Nam Dương
Tổ chức CĐ sẽ đại diện cho NLĐ khởi kiện những DN nợ BHXH. Ảnh Nam Dương