Đơn xin tự nguyện tăng ca... quá giờ!

Một cuộc ngừng việc tập thể của công nhân liên quan đến thời giờ làm việc - Ảnh: L.T
Một cuộc ngừng việc tập thể của công nhân liên quan đến thời giờ làm việc - Ảnh: L.T
Một cuộc ngừng việc tập thể của công nhân liên quan đến thời giờ làm việc - Ảnh: L.T
Lên top