Đối tốt với nhân viên lâu năm

NLĐ nhận phần thưởng vàng ở Cty CP Cơ khí Thương mại Tân Thanh - Ảnh: L.T
NLĐ nhận phần thưởng vàng ở Cty CP Cơ khí Thương mại Tân Thanh - Ảnh: L.T
NLĐ nhận phần thưởng vàng ở Cty CP Cơ khí Thương mại Tân Thanh - Ảnh: L.T
Lên top