Đội bảo vệ tổ dân phố “tóc dài”

Công việc của tổ là tuần tra các con đường trong khu vực để đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Ảnh: N.T
Công việc của tổ là tuần tra các con đường trong khu vực để đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Ảnh: N.T
Công việc của tổ là tuần tra các con đường trong khu vực để đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Ảnh: N.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top