Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Doanh nghiệp quý lao động lớn tuổi

Lao động lớn tuổi làm việc tại Xí nghiệp may An Phú - Ảnh: Quốc Thiên
Lao động lớn tuổi làm việc tại Xí nghiệp may An Phú - Ảnh: Quốc Thiên