Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Doanh nghiệp phải đồng cam cộng khổ với công nhân

Chăm lo đúng mức cho người lao động sẽ giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực. Ảnh: Trực Ngôn
Chăm lo đúng mức cho người lao động sẽ giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực. Ảnh: Trực Ngôn