Doanh nghiệp phải đồng cam cộng khổ với công nhân

Chăm lo đúng mức cho người lao động sẽ giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực. Ảnh: Trực Ngôn
Chăm lo đúng mức cho người lao động sẽ giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực. Ảnh: Trực Ngôn