Doanh nghiệp phải cư xử trọn tình với công nhân

Quan hệ lao động tại doanh nghiệp sẽ ổn định căn cơ nếu người sử dụng lao động và người lao động tìm được tiếng nói chung - Ảnh: Khánh Lê
Quan hệ lao động tại doanh nghiệp sẽ ổn định căn cơ nếu người sử dụng lao động và người lao động tìm được tiếng nói chung - Ảnh: Khánh Lê