Doanh nghiệp phải có thiện chí giải quyết tranh chấp

Sớm hóa giải tốt các mâu thuẫn phát sinh từ gốc sẽ giúp doanh nghiệp ổn định quan hệ lao động - Ảnh: Trực Ngôn
Sớm hóa giải tốt các mâu thuẫn phát sinh từ gốc sẽ giúp doanh nghiệp ổn định quan hệ lao động - Ảnh: Trực Ngôn