Doanh nghiệp không nên quay lưng với người lao động

Xây dựng môi trường làm việc thân thiện và hành xử có trách nhiệm sẽ giúp DN nhận được sự tôn trọng từ tập thể lao động. Ảnh: Trực Ngôn.
Xây dựng môi trường làm việc thân thiện và hành xử có trách nhiệm sẽ giúp DN nhận được sự tôn trọng từ tập thể lao động. Ảnh: Trực Ngôn.