Doanh nghiệp bất động sản và bài toán không dựa vào vốn ngân hàng

Doanh nghiệp bất động sản đang tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc quá lớn vào "bầu sữa" của ngân hàng. Ảnh: NGỌC TIẾN
Doanh nghiệp bất động sản đang tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc quá lớn vào "bầu sữa" của ngân hàng. Ảnh: NGỌC TIẾN
Doanh nghiệp bất động sản đang tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc quá lớn vào "bầu sữa" của ngân hàng. Ảnh: NGỌC TIẾN