Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đồ vật bốc cháy ở Long An: Trò “đùa dai” của con người hay sự kỳ bí của tự nhiên?

PV Lao Động đã tận mắt chứng kiến đồ đạc trong nhà bốc cháy.
PV Lao Động đã tận mắt chứng kiến đồ đạc trong nhà bốc cháy.