Điều 292 Bộ luật Hình sự: Chờ Quốc hội thông qua đề nghị của Thủ tướng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi điểm 10 với cộng đồng DN khi chính thức đề nghị bỏ Điều 292 BLHS.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi điểm 10 với cộng đồng DN khi chính thức đề nghị bỏ Điều 292 BLHS.