Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đi giữa "bão tố"

Những màu áo cam vượt sóng gió đến với ngư dân.
Những màu áo cam vượt sóng gió đến với ngư dân.