Đi giữa "bão tố"

Những màu áo cam vượt sóng gió đến với ngư dân.
Những màu áo cam vượt sóng gió đến với ngư dân.