Đi bộ khám phá... Đà thành

Du khách trải nghiệm tour đi bộ du lịch miễn phí vào buổi sáng "Danang Around you". Ảnh: XUÂN HẬU
Du khách trải nghiệm tour đi bộ du lịch miễn phí vào buổi sáng "Danang Around you". Ảnh: XUÂN HẬU