Đến Cơm Lành Canh Ngọt, thưởng thức “cơm mẹ nấu”

Đại diện Nhà hàng cắt băng khai trương nhà hàng
Đại diện Nhà hàng cắt băng khai trương nhà hàng