Để các em biết đọc, biết viết như bao trẻ!

Các thầy cô giáo là những giáo viên đã nghỉ hưu tận tâm chỉ dạy cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm. Ảnh: K.ĐỒNG
Các thầy cô giáo là những giáo viên đã nghỉ hưu tận tâm chỉ dạy cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm. Ảnh: K.ĐỒNG
Các thầy cô giáo là những giáo viên đã nghỉ hưu tận tâm chỉ dạy cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm. Ảnh: K.ĐỒNG