Dạy thêm - lấy cái sai này để chữa một cái sai khác?

Hai luồng ý kiến trái chiều giữa ủng hộ với không ủng hộ đã buộc UBND TP HCM trần tình tại buổi họp báo ngày 29.9.2016.
Hai luồng ý kiến trái chiều giữa ủng hộ với không ủng hộ đã buộc UBND TP HCM trần tình tại buổi họp báo ngày 29.9.2016.