Danh hiệu nghệ sĩ đang dần mất thiêng

Năm nay, Xuân Bắc và Công Lý cùng có tên trong danh sách những nghệ sĩ được đề xuất xét tặng danh hiệu NSND.
Năm nay, Xuân Bắc và Công Lý cùng có tên trong danh sách những nghệ sĩ được đề xuất xét tặng danh hiệu NSND.
Năm nay, Xuân Bắc và Công Lý cùng có tên trong danh sách những nghệ sĩ được đề xuất xét tặng danh hiệu NSND.