Đàn ông đi chợ

Ngày càng nhiều đàn ông đi chợ… giúp vợ (ảnh minh họa: ĐN).
Ngày càng nhiều đàn ông đi chợ… giúp vợ (ảnh minh họa: ĐN).