Đảm bảo an toàn cho lao động ngành xây dựng

Công nhân thi công tại công trường Đại Quang Minh - Ảnh: L.T
Công nhân thi công tại công trường Đại Quang Minh - Ảnh: L.T
Công nhân thi công tại công trường Đại Quang Minh - Ảnh: L.T
Lên top