Đắk Nông và nỗi lo rừng bị phá

Vấn đề di cư tự do đang gây áp lực đối với đời sống kinh tế xã hội tại nhiều địa phương Tây Nguyên. Ảnh: H.L
Vấn đề di cư tự do đang gây áp lực đối với đời sống kinh tế xã hội tại nhiều địa phương Tây Nguyên. Ảnh: H.L
Vấn đề di cư tự do đang gây áp lực đối với đời sống kinh tế xã hội tại nhiều địa phương Tây Nguyên. Ảnh: H.L
Lên top