Cuộc sống hàng ngày

Hiện trường vụ máy bay rơi - Ảnh: Phước Tín
Hiện trường vụ máy bay rơi - Ảnh: Phước Tín