Mảnh đất nhiều huyền thoại, lắm đau thương và khắc khoải - Kỳ 2:

Cuộc mưu sinh đầy nhọc nhằn của những người bám trụ rừng U Minh Hạ

Cây tràm U Minh Hạ nhiều năm nay chưa đem đến ấm no cho người dân.
Cây tràm U Minh Hạ nhiều năm nay chưa đem đến ấm no cho người dân.
Cây tràm U Minh Hạ nhiều năm nay chưa đem đến ấm no cho người dân.
Lên top