Cuộc hôn nhân dang dở

Tài sản có trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng. Ảnh Minh họa
Tài sản có trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng. Ảnh Minh họa