Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cuộc hẹn trước ngày ra tòa

(Ảnh minh họa, nguồn: internet)
(Ảnh minh họa, nguồn: internet)