Mảnh đất nhiều huyền thoại, lắm đau thương và khắc khoải - Kỳ cuối:

Cuộc chiến giành lại quyền mưu sinh tại U Minh Hạ

Anh nông dân nghèo bỗng trở thành giám đốc.
Anh nông dân nghèo bỗng trở thành giám đốc.
Anh nông dân nghèo bỗng trở thành giám đốc.
Lên top