Cực như rước sao ngoại về Việt Nam

Luis Fonsi- "nỗi ám ảnh" của nhà tổ chức vì điều kiện kỹ thuật nghiêm ngặt. Ảnh: KIM ĐIỀN
Luis Fonsi- "nỗi ám ảnh" của nhà tổ chức vì điều kiện kỹ thuật nghiêm ngặt. Ảnh: KIM ĐIỀN
Luis Fonsi- "nỗi ám ảnh" của nhà tổ chức vì điều kiện kỹ thuật nghiêm ngặt. Ảnh: KIM ĐIỀN