Luật sư trả lời

Công đoàn và kinh nghiệm khởi kiện vụ án lao động

Cán bộ LĐLĐ TP.Đà Nẵng đại diện NLĐ khởi kiện tại tòa. Ảnh: TRUNG HIẾU
Cán bộ LĐLĐ TP.Đà Nẵng đại diện NLĐ khởi kiện tại tòa. Ảnh: TRUNG HIẾU