Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Con... hút thuốc lá